Konsumentowi przysługuje prawo odstąpienia od umowy w ciągu 30 dni od daty odbioru towaru. Dla dokonania odstąpienia konieczne jest skierowanie pisemnego oświadczenia na adres sklepu, zachęcamy do skorzystania z formularza odstąpienia od umowy dostępnego na stronie sklepu. Wysyłkę należy kierować na adres magazynu: Magazyn DADELO Hala D-RAMPA T4, ul. Ernesta Petersona 4c, 85-862 Bydgoszcz.

W sytuacji, gdy dostarczony Państwu towar nie był zgodny z zamówieniem lub był uszkodzony, prosimy wysłać informację w tej sprawie na adres e-mail: [email protected]. Na własny koszt niezwłocznie wymienimy towar na inny pod warunkiem, że nie nosi on śladów użytkowania.

Istnieje możliwość sprawdzenia towaru w obecności kuriera. Procedura polega na tym, iż najpierw należy za towar zapłacić kurierowi, a następnie w jego obecności dokonać sprawdzenia towaru. W przypadku zaistnienia jakichkolwiek rozbieżności należy w obecności kuriera spisać reklamację. Wszelkie reklamacje związane z ewentualną niezgodnością zamówionego towaru będą rozstrzygane na podstawie spisanej notatki przy obecności kuriera. Pomimo, iż takie sytuacje zdarzają się bardzo rzadko prosimy o natychmiastowy kontakt pod numerem tel. 52 323 68 20, dokonamy bezzwłocznej zamiany towaru.

Zastrzegamy, że w przypadku towarów mało popularnych bądź sprowadzanych na specjalne zamówienie, możemy pobrać zaliczkę w wysokości 30% wartości towaru. W przypadku zaistnienia takiej sytuacji będziecie Państwo o tym poinformowani telefonicznie przez naszego sprzedawcę, jeszcze przed dokonaniem transakcji.

Sprowadzony na specjalne zamówienie towar będzie spełniał warunki zawarte w Regulaminie Sklepu ROTOPINO.PL S.A., zastrzegamy prawo do nieprzyjmowania ewentualnego zwrotu towaru zamówionego na specjalne zamówienie.

Pouczenie o prawie do odstąpienia od umowy

Szanowni Konsumenci

Mają Państwo prawo odstąpić od zawartej umowy sprzedaży w terminie 30 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.

Termin odstąpienia od umowy wygasa po upływie 30 dni od dnia, w którym weszli Państwo w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie rzeczy.

Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować Rotopino.pl S.A. o swojej dycezji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia poprzez pismo wysłane na adres Rotopino.pl S.A., ul. Fordońskiej 2, 85-085 Bydgoszcz lub poprzez e-mail na adres: [email protected]. Mogą Państwo skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe. Aby zachować termin odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu odstąpienia od umowy.

Skutki odstąpienia od umowy

W przypadku odstąpienia od umowy Rotopino.pl S.A. zwróci Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Państwa sposobu dostarczenia innego niż najtańszy właściwy dla danego typu rzeczy sposób dostawy oferowany przez Rotopino.pl S.A.), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym Rotopino.pl S.A. zostało poinformowane o Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od umowy. Zwrot płatności zostanie dokonany w tej samej formie, jaka została przez Państwa użyta w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodziliście się Państwo na inne rozwiązanie. Z tytułu zwrotu środków nie poniosą Państwo żadnych opłat.

Rotopino.pl zastrzega, że koszty zwrotu rzeczy ponosi Klient.

   Z poważaniem  

Rotopino.pl S.A. 

 


Formularz odstąpienia od umowy

 

infoReimbursement